Vanaf 17 oktober 2018 is de informatie van de websites wijkpark.nl en transvaalkwartier.nl
te vinden op de website www.haagsveen.nl