• header-add
logo

Februari 2019

Orac
Foto: HaagsVeen.NL | Bron: Gemeente Den Haag | 27feb19

Transvaalkwartier midden en zuid: onderzoek ondergrondse restafvalcontainers

Het zoeken naar nieuwe locaties voor de ondergrondse containers is nodig voor de aanleg van de Sterfietsroute Binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. De Schalk Burgerstraat wordt voor die fietsroute opnieuw ingericht.
De bestaande restafvalcontainers kunnen daarbij niet op de huidige plek blijven staan.

Nieuwe locaties
Om te kunnen bepalen welke plekken geschikt zijn voor ondergrondse containers graaft de aannemer proefsleuven om te zien waar kabels en leidingen in de grond liggen.
Lees verder: www.denhaag.nl >>

Den Haag
Bron: Gemeente Den Haag | 27feb19

Ruijsdaelstraat: plannen verbeteren verkeersveiligheid

De gemeente wil de omgeving rond basisschool De Voorsprong in de Ruijsdaelstraat overzichtelijker en verkeersveiliger maken.
Bewoners kunnen tot 22 maart 2019 op de plannen reageren.
Rondom de basisschool is het lastig om veilig over te steken.
Ook rijdt het verkeer er te hard.

De voorgestelde maatregelen zijn:
* nieuwe bebording en markering schoolzone
* zebrapad met middeneiland
* 2 verkeersdrempels
Met de uitvoering van de maatregelen verdwijnen 3 parkeerplaatsen.

Lees verder: www.denhaag.nl >>

Lutherse Kerk

Lutherse kerk viert vesper met Gregoriaans rondom Quinquagesima

Woensdagavond 27 februari wordt in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal 7 een vesper gehouden met Gregoriaanse gezangen rondom Quinquagesima, de zevende zondag voor Pasen, uitgevoerd door de Schola Cantorum Gregoriana onder leiding van Hans Jansen.
Liturg is Nigel Lamb. Aanvang 19.30 uur.

De Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag pakte een oude traditie op en viert een aantal maal op de laatste woensdag van de maand een vesper met Gregoriaanse gezangen.

www.luthersdenhaag.nl
Telefoon 070-3636610
mail@luthersdenhaag.nl

SBR
Foto: Ed de Bruyn | Bron: www.jacobahof.org | 26jan19

Knutselmiddag

Je kan je nu aanmelden!
Op de eerste zaterdag van de voorjaarsvakantie organiseert buurman Maarten (docent meubelmaken!) een knutselmiddag in het teken van hout.
Kinderen van alle leeftijden zijn vrij om lekker te knutselen of kunnen Maarten helpen met een speciale opdracht.
Financiele bijdrage van 1 euro wordt op prijs gesteld.

Doe jij ook weer mee?!
www.jacobahof.org >>

Christiaanhof | 15jan19

Bingo

Om uw motoriek weer even op peil te brengen bent u op vrijdag 8 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur, weer van harte welkom in onze ontmoetingsruimte. Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat.
Lees verder: www.christiaanhof.com >>

Kliederkerk LuLu in de Lutherse kerk

Ook in 2019 gaat de kliederkerk LuLu gewoon door.
De Lutherse gemeente organiseert samen met de Lukaskerk een Kliederkerk op zondagmiddag 17 februari. Kliederkerk is er echt voor alle generaties, het mooiste is om het samen met een jonger of ouder iemand te beleven.

Lees verder >>

Christiaanhof | 12jan19

Spelletjes middag

Om uw motoriek weer even op peil te brengen bent u op vrijdag 8 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur, weer van harte welkom in onze ontmoetingsruimte. Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat.
Lees verder: www.christiaanhof.com >>

Den Haag FN | 26jan19

Christiaanhof te zien op Den Haag FM

De heer Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang van de Gemeente Den Haag, Woningcoöperatie Staedion en het bestuur van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg hebben op deze dag de overeenkomst omtrent het voortbestaan van onze stichting officieel getekend.
www.christiaanhof.com >>

Universiteit Leiden
Bron: Universiteit Leiden | 22jan19

viert 444ste verjaardag
en komt naar je toe!

De Universiteit Leiden bestaat dit jaar 444 jaar! De universiteit gaat deze bijzondere leeftijd in 2019 op een bijzondere manier vieren: samen met de inwoners van Leiden en Den Haag.

Hoogleraren komen langs op basisscholen, gezinnen en kinderen kunnen meedoen met een vossenjacht door Leiden en Den Haag, en medewerkers en studenten vieren met hun buren op straat Burendag. In dit persbericht vast een sneak preview van een aantal 444-projecten.

Lees verder >>

SP | 16jan19

Wie gelooft dit kabinet Rutte nog?

Iedereen zou erop vooruitgaan werd er beloofd bij het aantreden. Intussen is de energierekening gestegen, net zoals de zorgpremie, de kosten voor kinderopvang, en de huren. Sinds 1 januari moeten we door de verhoogde btw ook meer afrekenen aan de kassa van de supermarkt.
Maar de lonen stijgen nauwelijks. En dit is al jarenlang het geval. Ondanks dat de winsten van bedrijven hoger zijn dan ooit te voren, de salarissen aan de top gigantisch en grote bedrijven steeds minder belasting hoeven te betalen waardoor ze steeds meer geld overhouden, blijven de lonen in Nederland achter.

We zijn de mooie praatjes van dit kabinet Rutte beu, het is tijd voor actie. Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben!
Doet u met ons mee? www.sp.nl >>

Parkeren

Bewonersvergunning stijgt met 61%
volgende vergunning stijgt met 25%

In 2019 veranderen de parkeertarieven en het parkeerbeleid in Den Haag. Bekijk de belangrijkste veranderingen.

Parkeervergunningen duurder
De meeste parkeervergunningen worden duurder in 2019. Dit hebben de coalitiepartijen afgesproken in het coalitieakkoord.
• De 1e bewonersparkeervergunning op een adres gaat € 60 per jaar kosten.
In 2018 was dat € 37,20, dat is dus 61% verhoging.
• Volgende vergunningen gaan € 270 per jaar kosten.
In 2018 was dat € 216,60, dat is dus 25% verhoging
• De tarieven van vrijwel alle andere parkeervergunningen gaan met 3,25% omhoog. De mantelzorgparkeervergunning blijft gratis.
Lees verder: www.denhaag.nl  

19dec18

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit gaat in op 1 januari 2019.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.
Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Lees verder: www.rijksoverheid.nl  

19dec18

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand.
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 herzien. Ook wordt de maximale transitievergoeding bij ontslag aangepast.
De exacte uitkeringsbedragen zijn te vinden in deze bijlage.
Lees verder: www.rijksoverheid.nl