• header-add
logo

Robbert Fortgens

Opening 20 oktober 2019

Robbert Fortgens
Bron: Project 2.0 / Gallery | 13okt19

Solo tentoonstelling Left Stories van de kunstenaar Robbert Fortgens

Dit najaar is Project 2.0 / Gallery het podium voor de grote solo tentoonstelling Left Stories van de kunstenaar Robbert Fortgens. Het belooft een mooie eclectische expositie te worden met zijn nieuwste kunstwerken op golfplaten en abstracte schilderijen.
De titel van deze tentoonstelling "Left Stories" verwijst naar de verhalen van mensen aan de rand van de samenleving. Kunstenaar Robbert Fortgens is geïntrigeerd door deze verhalen omdat ze hem doen beseffen hoe dun de lijn is waarop wij allen balanceren. Over de hele wereld proberen mensen te overleven en onderdak te vinden. Tijdens zijn vele reizen zag Fortgens heel vaak huizen gemaakt van golfplaten en werd het idee geboren om zijn eigen verhalen en tekens in de vorm van foto's en verf op golfplaten te plaatsen.

“Er is een verhaal achter alles en iedereen. Dat verhaal maakt me nieuwsgierig en wil ik verder uitdiepen. Als kunstenaar vind ik dat je maatschappelijk betrokken moet zijn. Het kunstwerk kan vragen oproepen, de kijker aan het denken zetten. Het mag niet alleen een mooi plaatje zijn, maar hoeft ook niet altijd donker en zwaar te zijn. Er is zeker ook plaats voor schoonheid.”

- Robbert Fortgens.

This fall, Project 2.0 / Gallery will be the stage for the large solo exhibition Left Stories by artist Robbert Fortgens. It promises to be a beautiful eclectic exhibition with its latest artworks on corrugated iron and abstract paintings.
We cordially invite you to the official opening on Sunday, October 20 at 15h00 at Project 2.0 / Gallery.

The title of this exhibition "Left Stories" refers to the stories of people at the edge of society. Artist Robbert Fortgens is intrigued by these stories as they make him realise what a fine line we all tread. People all over the world are trying to survive and find shelter. During his many travels Fortgens very often saw houses made from corrugated iron. During those journeys, the idea was born to put his own stories and signs in the form of photos and paint on corrugated iron, which serve as a metaphor for the many houses he saw during his travels.

“There is a story behind everything and everyone. That story makes me curious and I want to explore it further. As an artist, I think you should be socially involved. The artwork may raise questions, make the viewer think. It may not only be a nice picture, but it does not always have to be dark and heavy. There is certainly also room for beauty."

- Robbert Fortgens.


www.project20.nl/