• header-add

Lezingen in Den Haag

over financiële, sociaal-economische en andere thema's

Haagse Mug
Klik hier voor de flyer >>

Gele en rode hesjes (F, NL): wie, wat en waarheen?

De Haagse Mug nodigt uit voor de presentatie ¨Gele en rode hesjes (Frankrijk, Nederland): wie, wat en waarheen?¨ door Kees (Globalinfo), Jelle (lid Vrije Bond) en Johnito (#Rode Hesjes) op donderdag 7 maart 2019 (19:30 - 21:30 uur) in boekhandel Opstand.

Kees Hudig volgt sinds half november de ontwikkelingen van de gele hesjes in Frankrijk en publiceert daarover regelmatig op Globalinfo.nl. Op 7 maart beschrijft hij kort wat aan de gele hesjes vooraf ging, zoals jaren van onrust en protest door scholieren/studenten, spoorwegpersoneel, migrantenbeweging, ZED, Nuits Debout als reactie op het desastreuze beleid van de regering Macron en diens voorgangers. Daarna vertelt hij over de opkomst van de hesjesbeweging, over hun organisatie, eisen, mobilisatie en acties en over de verschillende visies en strategieën.

Ook schetst hij mogelijke toekomstscenarios. Wat zijn de perspectieven van verzet van onderop en de gevaren van de Franse gele hesjesbeweging? Hoe wordt er door de gevestigde politiek en bedrijven op gereageerd en is dat effectief?

Na de pauze vertelt Jelle Bruinsma, lid van de Vrije Bond, over de gele hesjes in Nederland en hoe hij en anderen zich daarin manifesteren. Wie zijn er actief bij die Nederlandse gele hesjes, welke leuzen en eisen voeren ze en is er sprake van een open discussie tijdens manifestaties? Hoe zijn Vrije Bond-leden daarbinnen actief en wat voor perspectief zien ze voor strijd van onderop?

Johnito, een van de oprichters van de rode hesjes in Nederland, legt daarna uit waarom er is gekozen voor een eigen beweging in plaats van deelname aan de gele hesjes. Waar staan de rode hesjes voor en hoe ontwikkelt zich hun beweging?

Hoe kunnen we strijd van onderop tegen kapitalisme en uitsluiting organiseren?

Presentatie: Kees Hudig (globalinfo.nl/), Jelle Bruinsma
(vrijebond.org/) en Johnito (johnito.nl/blog/category/blog/)
Plaats: Boekhandel Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag
(http://www.facebook.com/samenscholing)
Dag: Donderdag 7 maart 2019
Tijd: 19:30 - 21:30 uur (zaal open vanaf 19 uur)
Org.: Haagse Mug (haagsemug.nl)

Route (OV):
- Vanaf station CS en HS met tram 9 (richting Vrederust).
Uitstappen bij halte Anna Bijnsstraat, Dan 2 minuten lopen.
- Vanaf station HS met bus 26 (richting Kijkduin).
Uitstappen bij halte Melis Stokelaan. Dan 2-3 minuten lopen.
De Haagse Mug verzorgt lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema's. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.

Contact: haagsemug@xs4all.nl
Lees verder: www.haagsemug.nl

Foto: Johnito | Bron: Haagse Mug | 16feb19