© Bron: repaircafedenhaag.nl | 20jan24

Aanmelden voor het Repair Café van 3 februari 2024

Uw inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestiging en tijdsslot heeft ontvangen.
Zaterdag 3 februari, Jacobahof, ingang t.h.v. Hillegondastraat 20, 2512 JG, 11.00-13.00 uur.
Inschrijving gebeurt niet ter plaatse maar vooraf via dit formulier, per tijdsblok van een half uur. Zo spreiden we de aanloop van bezoekers.
Indien we u een plekje kunnen toewijzen ontvangt u in de week voorafgaand aan het Repair Café van ons een bevestiging per e-mail met daarin ook het tijdstip waarop u welkom bent.

Een goede omschrijving van het probleem helpt onze reparateurs om zich beter voor te bereiden op uw komst.

🌐  repaircafedenhaag.nl© Bron: rijksoverheid.nl | 14dec23

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
Het gaat om de:
Participatiewet
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
Werkloosheidswet (WW)
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Ziektewet (ZW)
Toeslagenwet (TW)

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2024 van afgeleid € 12,79 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 13,27 per uur. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

🌐  PDF: uitkeringsbedragen januari 2024 🌐  Lees verder: rijksoverheid.nl