Hoogtij

Hoogtij
© Bron: Hoogtij | 7mei21

HOOGTIJ#65 | De Haagse hedendaagse kunstroute

28 en 29 mei 202

HOOGTIJ#65 De Haagse hedendaagse kunstroute
Vrijdag 28 mei 19.00-23.00 uur.
Zaterdag 29 mei 13:00-17:00 uur.
Offline en online


Tijdens HOOGTIJ#65 kun je diverse kunstlocaties bezoeken. Door Covid19 is er beperkt toegang: hou afstand! I.v.m. publiekspreiding breiden we HOOGTIJ deze keer ook uit naar zaterdagmiddag van 13:00-17:00 u.

Extra: online talkshow: Marie Jeanne de Rooij gaat ook deze editie in gesprek met gast uit kunstwereld.

Het beeld van de banner is dit keer afkomstig van de expositie bij Nest, die we binnenkort hopelijk eindelijk live kunnen bezoeken. Deze expositie heeft als titel "She spins the thread, she measures the thread, she cuts the thread" en laat werk zien van Mila Lanfermeijer, Ana Navas en Evelyn Taocheng Wang. Het is een onderzoek naar de betekenis van herhaling, waardering en toe-eigening. In zeven kamers, ontworpen door architect Donna van Milligen Bielke, vertellen zij een gelaagd verhaal over de complexiteit van vriendschap, artistiek verwantschap en autonomie daarbinnen. Foto: Charlott Markus.


HOOGTIJ#65 Contemporary Art Tour The Hague
Fryday 28 May 7-11 PM
Saturday 29 May 1-5 PM
Offline online


During HOOGTIJ#65 you can visit different art locations. Due Covid19, there is limited access. Keep distance! We are also extending HOOGTIJ public distribution this time to Saturday afternoons from 1:00 pm to 5:00 pm.

Extra online talkshow: Marie Jeanne de Rooij will also be talking to a guest from the art world this edition.

The image of the banner this time comes from the exhibition at Nest, which we will hopefully finally be able to visit live soon. This exhibition is entitled "She spins the thread, she measures the thread, she cuts the thread" and shows work by Mila Lanfermeijer, Ana Navas and Evelyn Taocheng Wang. It is an investigation into the meaning of repetition, appreciation and appropriation. In seven rooms, designed by architect Donna van Milligen Bielke, they tell a layered story about the complexity of friendship, artistic relationship and autonomy within it. Photo: Charlott Markus.