• header-add
logo

Platvorm Stad Den Haag

.

Gedempte Gracht Den Haag
Bron: Platvorm Stad Den Haag | Foto: Christian van der Kooy | 23okt19

Toekomstverkenning: Mobiliteit: niet minder, maar anders

Hoe ziet jouw ideale stad eruit? Veel Hagenaars zouden graag meer groen of speelplekken in de stad willen, maar nu de stad hard groeit is ruimte schaars.
De Toekomstverkenning 'Mobiliteit: niet minder, maar anders' laat zien dat slimme keuzes op het gebied van mobiliteit voor grote verkeersknelpunten als het Schenkviaduct, de Zevensprong en de Gedempte Gracht een flinke verbetering van de leefbaarheid opleveren. 

Professionals en ontwerpers zien kansen om ruimte te vinden door het autogebruik te verminderen.
Volgens Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving, ‘zijn vier wielen in de stad er eigenlijk twee te veel’.
Fietsen en lopen nemen immers veel minder ruimte in, zijn gezonder en maken daarnaast de leefomgeving aantrekkelijker.
Op plekken in de stad waar wordt gekozen voor schone en slimme mobiliteit ontstaat ruimte voor groen, speelplaatsen, terrassen of wonen.

Platform STAD organiseert een STADverkenning waarin ontwerpers voor drie verkeersknooppunten toekomstscenario’s verbeelden.
Hoe verandert de leefkwaliteit als we overstappen naar andere vormen van mobiliteit. De ontwerpers Léon Emmen (Smartland landschapsarchitectuur), Cor Simon (Bosch Slabbers landschapsarchitecten), Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw en strategie), Melvin Kaersenhout (Studio Maek) lichten hun keuzes toe tijdens het STADgesprek. Met hen en onder meer Robert van Asten, wethouder verkeer gemeente Den Haag, voeren we het gesprek over de consequenties voor zowel de inrichting van de locaties, als het mobiliteitsgedrag van mensen.

STADgesprek Mobiliteit: niet minder, maar anders, 29 oktober van 16.30 tot 18.00 uur in het Atrium van het stadhuis, Den Haag
Expositie Toekomstverkenning loopt van 29 okt t/m 20 januari 2020.

Meer informatie vindt je op www.platformstad.nl/agenda/mobiliteit-niet-minder-maar-anders/