Wijkpark info

Overheid | Gemeente | Organisaties |

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!

Herken een broerte
Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm. Dat zijn de 3 meest voorkomende signalen van een beroerte. Helaas herkent ruim twee derde van de Nederlanders deze signalen niet. Daardoor wachten veel mensen vaak te lang met hulp zoeken. Herkent u de signalen? Onderneem dan meteen actie! Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Bel direct 112.
Herken de signalen: www.hartstichting.nl »

Hartstichting | Ed14jan17


Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

Rjksoverheid
Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels aan.
Lees verder: www.rijksoverheid.nl »

Rijksoverheid | 10mrt17


Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen
per 1 januari 2017

Rijksoverheid
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand.

De uitkeringsbedragen 2017 vindt u in de bijlage »| PDF
Meer info: www.rijksoverheid.nl »

Bron: www.rijksoverheid.nl | Troy23dec16